Categoriesמוכר נכס? קונים נכס ?

✨ מה משמעות כיווני האוויר בדירה?

כאשר רוכשים דירה ומתייחסים לכיווני האוויר תמיד בוחנים את כיון הדירה על פי הצד אליו פונה הסלון או המרפסת זהו הצד המרכזי. הצד המשני הוא הצד אליו פונים החדרים או כל חלון אחר. לצורך העניין דירה דרום מערבית מדברת על סלון לדרום וחדרים למערב.
המשוואה הבסיסית של חלק מהאנשים לגבי כיווני אוויר היא – “כמה שיותר – יותר טוב”. אבל כמה בדיוק? מה כדאי מבחינת הכיוונים? על השאלות האלה לא כולם יודעים את התשובות, וחבל: מדובר בשאלות מהותיות המשפיעות על חוויית המגורים שלכם בבית וגם כאמור על מחיר העסקה.
אז.. מה זה בכלל כיווני האוויר?
כיווני האוויר בדירה, אם נצמדים להגדרה הדי בסיסית, הם הכיוונים שחלונות, הוויטרינות הגדולות (אם יש) והמרפסת (אם יש גם כן) נפתחים אליהם.
כדי לדעת כמה כיווני אוויר פשוט “מחשבים” את כל הכיוונים שדבר מה מסוים בדירה פונה אליה: בשני כיווני אוויר יהיו בדירה חלונות או פתחים הפונים לשני כיווני אוויר,
כאשר אנחנו מתייחסים כאן לכיוונים ולא למספר החלונות או הפתחים. גם אם יש בדירה ארבעים חלונות אבל הם פונים לאותו כיוון, מבחינת כיווני האוויר זה נחשב כאילו יש לדירה כיוון אוויר אחד. חשוב במיוחד להתבונן בכיוון האוויר הראשי או העיקרי, שיהיה ברוב המקרים הכיוון שהמרפסת פונה אליה. אם הדירה כוללת יותר מכיוון אוויר אחד, בדרך כלל הכיוונים האלה יהיו צמודים אחד שני (למשל דרום ומערב) ולא מנוגדים, גם אם זו בהחלט אפשרות.
עד כאן הכל פשוט, טוב, יפה ודי בסיסי. כיווני האוויר יבטאו את כניסת האור והאוויר לבית, כפי שניתן להסיק משמם, אבל זה משתנה בכל בית וגם לאורך היום. המסלול של השמש אינו קבוע בין השעות השונות של היום וגם בין חודשי השנה השונים: למשל, בחודשי הקיץ המסלול של השמש ייה ארוך יותר והיא תהיה ממוקמת גבוה יותר. לכן חשוב להתבונן לא רק במספר הכיוונים אלא גם בכיוון שהם פונים אליו.

קבות נדלן VIP

קבוצת נדל”ן VIP

✨ אנו נותנים ערך מוסף לכל לקוח ולכל עסקה. יחד עם המקצוענות , ההתמחות ותודעת השירות שלנו, יש לקבוצת לנדל”ן VIP תרומה אדירה וערך מוסף המצדיק את קיומנו ופועלינו ומלווה כל לקוח משלב החשיבה ,ההתלבטות והחלופות, ועד לבחירה ולהצלחה.
אנו בטוחים כי יש ביכולתנו לעזור בשיווק הנכס אשר ברשותך למכירה ניהול הנכס ולהשכרה.