Categoriesמוכר נכס? קבוצת נדלן VIP מסחרי

לא פעם נפגשנו עם בעלי נכסים הנתקלים שוב ושוב בבעיית תמחור שגוי לנכס

תמחור נכון לנכס הוא הפרמטר החשוב והמכריע בבואנו לשווק נכס למכירה. מוכרים רבים נוטים לתמחר את הנכס שלהם לפי מחירי הנכסים שנמכרו באזור מגוריהם או לפי נתונים הנלקחים מיד 2. אולם, זה כשלעצמו אינו מספיק לתמחור נכון של הנכס. המוכר לא תמיד יודע באיזה מצב תחזוקתי הייתה הדירה שנמכרה ברחוב הסמוך, האם הייתה משופצת ומושקעת? האם היו לה חניות עוקבות או מקבילות? האם היה לה מחסן? האם נמכרה עם ריהוט ומוצרי חשמל? ועוד פרמטרים שונים המשפיעים על תמחור הנכס.


זכרו!     תמחור נכון – יוביל למכירת הנכס במחיר המקסימלי בתוך זמן קצר!

התפיסה הרווחת היא – קביעת מחיר שיווק גבוה ככל שניתן, על מנת להשאיר טווח גדול למו”מ – כאן הטעות! עלינו לזכור, המטרה בקביעת מחיר השיווק היא לגרום לקונים להגיע לנכס! ועל כן על מחיר השיווק להיות אטרקטיבי ולייצר עניין  ותחרות בין הקונים על הנכס שלך. ובכך למקסם את מחיר העסקה בסופו של תהליך.

חשוב לזכור!  מחיר גבוה מדיי “מבהיל” את הקונים הרציניים (והם ייפנו לנכסים הנוספים שבסביבה), פוגע בפוטנציאל התחרות על הנכס שלנו, ולאורך זמן “שורף את הנכס” ובכך ממעיט את החשיפה לקונים הבשלים הקיימים בשוק.

כאמור, הנושא מורכב ועל מנת לעזור לכם להבין את מורכבות הנושא חשוב להתייעץ עם יועץ נדל”ן המכיר מקרוב את הסביבה, את הנכסים שנמכרו בה ואת הנכסים המוצעים למכירה. היכרות מעמיקה זו תעזור לו לבצע ניתוח שוק מעמיק, תוך כדי חישוב של כל החסרונות והיתרונות הגלומים בכל נכס ונכס ולקבוע את המחיר הנכון לנכס שלך.

זכרו!     תמחור נכון – יוביל למכירת הנכס במחיר המקסימלי בתוך זמן קצר!