משרד 400 מ”ר רמת החייל עתידים רחוב הברזל (השכרה)

Read More

משרד 125 מ”ר רמת החייל עתידים רחוב הברזל (השכרה)

Read More

משרד 340 מ”ר רמת החייל עתידים רחוב הארד (השכרה)

Read More

משרד 287 מ”ר רמת החייל עתידים רחוב הברזל (השכרה)

Read More

משרד 1030 מ”ר רמת החייל עתידים רחוב הברזל (השכרה)

Read More

משרד 240 מ”ר רמת החייל עתידים רחוב ראול ולנברג (השכרה)

Read More

משרד 375 מ”ר רמת החייל עתידים רחוב הברזל (השכרה)

Read More

משרד 130 מ”ר רמת החייל רחוב הרוגי המלכות (השכרה)

Read More

בניין משרדים 1600 מ”ר רמת החייל עתידים רחוב ראול ולנברג (השכרה)

Read More