קליניקה
6
קבוצת נדלן VIP תל אביב
4 חדרים
2 מקומות חניה
2 מקומות חניה
100 מ\"ר
5
קבוצת נדלן VIP תל אביב
3 חדרים
2 מקומות חניה
2 מקומות חניה
124 מ\"ר
4
קבוצת נדלן VIP תל אביב
1 חדרים
1 מקומות חניה
1 מקומות חניה
53 מ\"ר
4
קבוצת נדלן VIP תל אביב
1 חדרים
1150 מ\"ר