29
קבוצת נדלן VIP תל אביב
3 חדרים
2 מקומות חניה
2 מקומות חניה
330 מ\"ר
4
קבוצת נדלן VIP תל אביב
5 חדרים
4 מקומות חניה
4 מקומות חניה
300 מ\"ר
3
קבוצת נדלן VIP תל אביב
5 חדרים
4 מקומות חניה
4 מקומות חניה
300 מ\"ר
מומלץ
5
קבוצת נדלן VIP תל אביב
4 חדרים
2 מקומות חניה
2 מקומות חניה
152 מ\"ר