29
קבוצת נדלן VIP תל אביב
3 חדרים
2 מקומות חניה
2 מקומות חניה
330 מ\"ר
7
קבוצת נדלן VIP תל אביב
3 חדרים
3 מקומות חניה
3 מקומות חניה
330 מ\"ר
4
קבוצת נדלן VIP תל אביב
5 חדרים
4 מקומות חניה
4 מקומות חניה
300 מ\"ר
3
קבוצת נדלן VIP תל אביב
5 חדרים
4 מקומות חניה
4 מקומות חניה
300 מ\"ר