חנות
4
קבוצת נדלן VIP תל אביב
1 חדרים
120 מ\"ר
4
קבוצת נדלן VIP תל אביב
1 חדרים
7 מקומות חניה
7 מקומות חניה
170 מ\"ר
4
קבוצת נדלן VIP תל אביב
1 חדרים
220 מ\"ר
4
קבוצת נדלן VIP תל אביב
1 חדרים
350 מ\"ר