5
קבוצת נדלן VIP תל אביב
3 חדרים
2 מקומות חניה
2 מקומות חניה
231 מ\"ר
5
קבוצת נדלן VIP תל אביב
3 חדרים
1 מקומות חניה
1 מקומות חניה
103 מ\"ר
4
קבוצת נדלן VIP תל אביב
4 חדרים
1 מקומות חניה
1 מקומות חניה
120 מ\"ר
31
קבוצת נדלן VIP תל אביב
1 חדרים
3 מקומות חניה
3 מקומות חניה
350 מ\"ר