מומלץ
6
קבוצת נדלן VIP תל אביב
4 חדרים
1 מקומות חניה
1 מקומות חניה
225 מ\"ר
5
קבוצת נדלן VIP תל אביב
3 חדרים
1 מקומות חניה
1 מקומות חניה
103 מ\"ר
מומלץ
11
קבוצת נדלן VIP תל אביב
4 חדרים
1 מקומות חניה
1 מקומות חניה
90.5 מ\"ר
11
קבוצת נדלן VIP תל אביב
4 חדרים
1 מקומות חניה
1 מקומות חניה
90.5 מ\"ר