5
קבוצת נדלן VIP תל אביב
3 חדרים
2 מקומות חניה
2 מקומות חניה
231 מ\"ר
13
קבוצת נדלן VIP תל אביב
7 חדרים
2 מקומות חניה
2 מקומות חניה
550 מ\"ר
10
קבוצת נדלן VIP תל אביב
3 חדרים
2 מקומות חניה
2 מקומות חניה
140 מ\"ר
מומלץ
16
קבוצת נדלן VIP תל אביב
4 חדרים
3 מקומות חניה
3 מקומות חניה
300 מ\"ר